author ติดต่อเรา : 098-793-9636

1 ปี ที่ผ่านมา

PA10 : ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน คอนโดตากอากาศติดหาด จอมเทียน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ถนน จอมเทียนสายหนึ่ง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย

ตรม. : 32.8

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

ตรม. : 32.8

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 26.4

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 20.63

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 20.63

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตรม. : 138

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตรม. : 138

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

ตรม. : 375.8

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

ตรม. : 375.8

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 24.33

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 24.33

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

PS77 : NICHE ID เสรีไทย-วงแหวน คอนโดติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีส้ม คันนายาว กรุงเทพ

ซอย เสรีไทย 81/2 แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 25.96

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 25.96

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 28

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1ตรม. : 28

อสังหาฯ มือหนึ่ง

1 ปี ที่ผ่านมา